bình chữa cháy

  1. Chang Kim

    Bình chữa cháy ABC

    Bình chữa cháy ABC MFZL4 – MFZL8 – MFZL35 Thuộc chủng loại bình chữa cháy đa dụng với hợp chất chữa cháy ABC chữa được hầu hết các vật cháy thông dụng và bột chữa cháy ABC không gây nguy hiểm khi xịt vào người nên được dùng rất phổ biến ở những nơi công cộng. Bạn có thể nhìn thấy bình chữa cháy...
Top Bottom