bixbu

  1. Nguyễn_Cương

    Trợ lý ảo Bixby của Samsung chính thức đặt chân lên Windows 11 dưới dạng ứng dụng miễn phí

    Ra mắt như một tính năng đặc biệt của Windows 10 vào năm 2015, trợ lý ảo Cortana từng được Microsoft coi như một trọng tâm lớn của mình giờ đây đã trở thành tính năng "ghẻ" trên hệ điều hành mới nhất của Microsoft - Windows 11. Thất bại của Cortana đã được dự đoán từ rất lâu, nhưng việc thiếu...
Top Bottom