bloomberg

  1. Chu Hiển Đạt

    Số lượng iPhone 13 sản xuất ra sẽ giảm mạnh trong thời gian tới, có thể gây ra tình trạng khan hiếm hàng hoá

    Theo một báo cáo đáng tin cậy gần đây, Apple đã quyết định cắt giảm đến 10 triệu thiết bị dòng iPhone 13 do tình trạng khan hiếm vi xử lý. Đồng nghĩa với điều này, số lượng iPhone 13 xuất hiện trên thị trường sẽ trở nên khan hiếm trong giai đoạn cuối năm 2021, đầu năm 2022. Cụ thể, bản báo cáo...
Top Bottom