bluetooth laptop

  1. XcodePro99

    Nhận thêm tính Năng BlueTooth 4.1 cho laptop , Nuc phục vụ nghe nhạc kết nối chuột BlueTooth , key

    BLUETOOTH Dell M6800 M6600 for Audio music lossless. 0928003986 Nhận thêm tính Năng BlueTooth 4.1 cho laptop , Nuc phục vụ nghe nhạc High Quality Bluetooth Headphone , loa thế hệ mới. kết nối chuột BlueTooth , keyboad ... làm việc ,học tập ,game Thẩm mỹ đẹp hơn , gọn cho văn phòng làm việc...
Top Bottom