board by todoist

  1. ankamura

    [Windows/WP] Quản lý công việc theo phong cách bảng với Boards by Todoist

    Một trong những project mới nhất của Todoist là tạo ra một ứng dụng giúp bạn tạo lập danh sách những việc cần làm và ghim chúng lên bảng thay vì sắp xếp theo danh sách. Và mới đây, ứng dụng này trên Windows 10 với tên gọi Boards by Todoist. Ứng dụng bao gồm một giao diện bảng với ba tab chính...
Top Bottom