bq phone

  1. Nguyễn_Cương

    Nhà sản xuất smartphone chạy hệ điều hành Ubuntu Phone đầu tiên trên thế giới chính thức phá sản

    Kể từ khi những mẫu smartphone đầu tiên được ra mắt vào năm 2007, đã từng có rất nhiều hệ điều hành mobile xuất hiện mà nhiều người chưa từng biết chúng đã tồn tại, ví dụ như Symbian, BlackBerry OS, PlamOS, v.v... Các hệ điều hành này cạnh tranh với nhau, tự hủy diệt nhau cho đến khi trở thành...
Top Bottom