brave search

  1. Nguyễn_Cương

    Sau Firefox, trình duyệt Brave quyết định ngừng sử dụng Google Search làm công cụ tìm kiếm mặc định

    Brave, trình duyệt tập trung vào quyền riêng tư, được nhiều người dùng biết đến với việc chặn các trình theo dõi bên thứ ba và chặn quảng cáo, hôm nay đã thông báo rằng họ sẽ ngừng sử dụng công cụ tìm kiếm Google Search và sẽ chuyển sang sử dụng công cụ tìm kiếm của riêng mình theo mặc định...
Top Bottom