bugs

  1. Curri

    Bản cập nhật Windows 10 tiếp tục tạo ra lỗ hổng trên các trình duyệt sử dụng nhân Chromium

    Dường như làm việc tại nhà đang khiến cho hiệu quả làm việc của Microsoft trở nên yếu đi. Các lỗi phát sinh từ các bản cập nhật Windows 10 xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Mới đây, một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mới do Windows Update đã được Google phát hiện. Theo đó, trong phiên bản...
Top Bottom