build 10240

  1. Duy Lê

    Microsoft phát hành trở lại Windows 10 (PC) "November Update", cho phép update từ build 10240

    Tuần trước, Microsoft đã ngưng phát hành bản cập nhật Windows 10 (PC) "November Update" (Threshold 2) từ Windows Update cũng như công cụ Media Creation Tool. Mới đây, gã phần mềm khổng lồ Mỹ đã cho update trở lại đồng thời tiết lộ lí do đằng sau quyết định gây khá nhiều bất ngờ này. Theo đó...
Top Bottom