build 14352

  1. ankamura

    [Update link ISO] Microsoft tung ra build 14352 cho người dùng Windows 10 (PC) Insider Fast Ring

    Microsoft mới đây đã tiếp tục tung ra build 14352 cho người dùng Windows 10 (PC) Insider Fast Ring với rất nhiều những sửa lỗi, cũng như các cải tiến trên Cortana và Windows Ink. Dưới đây là các lỗi đã được sửa trên build 14352: Feedback đã được sửa lỗi định vị vị trí, hiển thị ngôn ngữ phù...
Top Bottom