build 22000.348

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft phát hành bản cập nhật Build 22000.348 cho Windows 11, với emoji được thiết kế lại

    Trở lại vào tháng 7, Microsoft đã tiết lộ thiết kế 3D hoàn toàn mới của emoji trên Windows 11 mang ngôn ngữ Fluent Design hiện đại và đẹp mắt. Vào thời điểm đó, công ty đặt kỳ vọng rằng đây là những emoji của tương lai sẽ xuất hiện trong Windows 11 , Teams, Office cũng như các sản phẩm và dịch...
Top Bottom