build 22468

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft phát hành bản Preview Build 22468 dành cho Windows 11 nhánh Dev, với các cải tiến về VPN

    Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là Windows 11 sẽ chính thức phát hành đến mọi người dùng PC, laptop trên toàn thế giới nhưng Microsoft không quên ra mắt bản Preview build thứ 12 của Windows 11 dành cho những người dùng đã tham gia chương trình Windows Insider program nhánh Dev trước đó. Tương tự...
Top Bottom