build 22598

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft phát hành bản Build 22598, bổ sung phím tắt Alt + N mới giúp dễ dàng mở Task Manager hơn

    Microsoft mới đây đã chính thức phát hành bản cập nhật Build 22598 dành cho người dùng Windows 11 cả nhánh Dev lẫn Beta với nhiều bản sửa lỗi và một số cải tiến đáng chú ý. Giống như bản cập nhật trước, bản cập nhật này là từ nhánh Nickel và không có tính năng mới nào vì trọng tâm hiện đang là...
Top Bottom