ca-2027

  1. Cung Ứng Ngọc Thiên

    Loa hỗ trợ 12W CA-2027

    HỆ THỐNG LOA HỖ TRỢ 5W CA-2027 Hệ thống loa hỗ trợ 5W (RMS) Các CA-2027 2-Channel Powered Loa từ Cyber Acoustics là một bộ tiêu chuẩn của loa 2 kênh cung cấp cho bạn một trải nghiệm âm thanh rắn khi chiếm phòng tối thiểu trên bàn của bạn. Ở mặt trước của một trong các vệ tinh là núm điều chỉnh...
Top Bottom