ca-3610

  1. Cung Ứng Ngọc Thiên

    loa CA-3610 công suất 62W

    HỆ THỐNG LOA CA-3610 CÔNG SUẤT 62W Hệ thống loa CA-3610 công suất 62W: Các Immersion là mới nhất trong phong cách và tối ưu hóa đặc điểm âm thanh, ở một mức giá mà thực sự astounds cho bất kỳ nhu cầu. Được thiết kế với các tín hiệu lấy cảm hứng từ nhôm, nó được xây dựng để khen ngôi nhà, và thực...
Top Bottom