cửa cuốn chống cháy 60 phút

  1. cửa cuốn chống cháy E 60 phút

    Cửa cuốn chống cháy 60 phút là gì Cửa cuốn chống cháy 60 phút Đa Phúc là loại cửa có thời gian ngăn khói và ngăn lửa trong một khoảng thời gian lên đến 60 phút. Nếu thời gian vượt quá 60 phút, cửa bắt đầu bị nung cháy, không đạt được hiệu quả để chống chịu ngọn lửa dẫn đến khói và nhiệt có...
Top Bottom