cửa hàng uỷ quyền cao cấp

  1. Shujang

    TopZone ra mắt cửa hàng ủy quyền Apple cao cấp có diện tích lớn nhất Việt Nam tại TP.HCM

    Cửa hàng TopZone APR (Apple Premium Reseller) đầu tiên tại Tp.HCM đã được chính thức ra mắt. Đây là cửa hàng TopZone cao cấp thứ 2 (sau Hà Nội) và là cửa hàng thứ 32 của toàn hệ thống. Như vậy, chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi cửa hàng TopZone cao cấp đầu tiên tại Hà Nội ra mắt vào cuối tháng...
Top Bottom