cá nhân hoá

  1. thudm

    Khảo sát CES 2020: Bảo mật dữ liệu là mối quan tâm của 96% khách hàng

    Khảo sát CES 2020 do công ty nghiên cứu CITE và Dassault Systèmes thực hiện ghi nhận Khách hàng ưa chuộng sản phẩm được cá nhân hóa nhưng không muốn chờ đợi và mong nhận được lợi ích chi phí cho dữ liệu mình đã cung cấp. Dassault Systèmes vừa đưa ra kết quả khảo sát cho biết nhóm khách hàng trẻ...
Top Bottom