cách lót bạt hồ chứa nước

  1. dunguyenlephat

    [Cam Ranh] Bạt Lót Ao Hồ Chứa Nước Tưới Cây Nuôi Cá Cam Ranh

    Đơn vị cung cấp bạt lót ao hồ chứa nước tưới cây nuôi cá HDPE tại Cảm Ranh Khánh Hòa Bạt lót ao hồ chứa nước Cam Ranh là một đơn vị Nguyễn Lê Phát cung cấp và phân phối bạt nhựa chống thấm. Sử dụng giải pháp màng chống thấm HDPE để thi công cho hồ chứa nước ngọt tại Cam Ranh là một phương án...
Top Bottom