cách thắt nút

  1. HaiiDeas

    Đang miễn phí Knots 3D, ứng dụng rèn luyện kỹ năng sống rất hay

    Kỹ năng sống là một trong những yếu tố quan trọng, tập hợp tất cả các hành vi tích cực cùng khả năng thích nghi cho phép chúng ta đối phó một cách hiệu quả khi gặp phải các tình huống hay thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng sống có nhiều loại khác nhau, ứng dụng vào từng mục đích nhưng...
  2. HaiiDeas

    Tăng kỹ năng sống với Knots 3D, ứng dụng hướng dẫn buộc và tháo hơn 150 kiểu nút thắt trên nền giao diện 3D trực quan

    Knots 3D, ứng dụng nút thắt 3D xếp hạng cao nhất trên cửa hàng Play Store, được lựa chọn bởi các biên tập viên và sở hữu hơn 16 ngàn lượt đánh giá 5 sao. Về cơ bản, tiện ích này sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn hoàn toàn mới về việc thắt nút! Buộc, tháo và xoay hơn 150 nút thắt bằng cách sử dụng...
Top Bottom