cài đặt ipa

  1. HaiiDeas

    Mời cập nhật Sideloadly 0.26.5, khắc phục sự cố khi đăng nhập và tiến hành ký tệp IPA

    Gần đây, nhóm phát triển Sideloadly đã phát hành bản cập nhật mới cho công cụ này lên phiên bản 0.26.5, sửa lỗi khi sử dụng trên MacBook trang bị chip Apple Silicon, khắc phục sự cố khi đăng nhập và cải tiến giao diện người dùng để mang đến trải nghiệm tốt hơn. Các thay đổi trong bản cập nhật...
Top Bottom