cài đặt windows

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft bất ngờ chặn khả năng tải xuống file Windows.ISO của công cụ tạo USB cài Windows - Rufus

    Rufus, công cụ vô cùng phổ biến được sử dụng để tạo USB cài đặt Windows mới đây đã gặp phải một vấn đề lớn. Rõ ràng, Microsoft dường như đã chặn khả năng tải xuống file Windows ISO thông qua sự trợ giúp của Fido script. Fido script dựa trên PowerShell và về cơ bản tự động hóa quyền truy cập vào...
Top Bottom