cài ứng dụng android

  1. Nguyễn_Cương

    Giờ đây người dùng Windows 11 sẽ có thể sao lưu, khôi phục ứng dụng Android với WSATools 0.2.0

    Như đã từng giới thiệu trong bài viết trước, WSATools là một ứng dụng do nhà phát triển Simone Franco tạo ra nhằm cho phép người dùng có thể dễ dàng cài đặt các ứng dụng Android trên Windows 11 thông qua file APK mà không cần phải thực hiện theo cách thu công. Bài viết nhanh chóng thu hút được...
Top Bottom