camera nốt ruồi

  1. hieucocc

    Samsung sẽ tận dụng camera đục lỗ làm trung tâm thông báo đa chức năng

    Có vẻ chúng ta sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa trước khi công nghệ tích hợp camera xuống màn hình đủ tốt để thay thế cho cụm camera đục lỗ hiện nay. Vì vậy, Samsung dường như muốn tận dụng những gì hiện có trước khi hoàn toàn từ bỏ chúng. Hiện tại, Samsung đã sử dụng cụm camera trong một số...
Top Bottom