căn nhà

  1. Nguyễn_Cương

    Khám phá căn nhà bên hồ Lake Tahoe trị giá 22 triệu đô của CEO Facebook - Mark Zuckerberg

    Dù mới bước sang tuổi thứ 34, tuy nhiên vị CEO trẻ của Facebook - Mark Zuckerberg đã có khối lượng tài sản khổng lồ, đứng thứ 5 trên toàn thế giới. Vì phải lãnh đạo cả một công ty lớn như Facebook, cho nên Mark Zuckerberg không ngần ngại chi những khoản tiền lớn để mua những địa điểm trị giá...
Top Bottom