canon cập nhật firmware

  1. Khương Đình

    Canon thông báo về phần cập nhật firmware cho model màn hình 4K chuyên nghiệp DP-V1830

    Canon thông báo vào đầu tháng 7 năm 2022 công ty sẽ cung cấp firmware cập nhật miễn phí và một bản cập nhật có tính phí cho model màn hình đối chiếu 4K chuyên nghiệp DP-V1830. Các bản cập nhật này cung cấp chức năng bổ sung và được mở rộng giúp cải thiện hiệu quả quy trình công việc để kiểm tra...
Top Bottom