cáp quang chậm

  1. Ngô Viết Hùng

    Internet vẫn chậm cho đến lúc cáp quang sửa xong, dự kiến ngày 3/3/2020

    Theo dự kiến cách đây gần 1 tháng, phía ISP Việt Nam cho biết ngày 27/2 sẽ khắc phục xong tình trạng kết nối Internet bị chậm, tuy nhiên thực tế cáp quang vẫn chưa được khắc phục. Ngày 26/2/2020, tuyến cáp AAG đã tiến hành cấu hình lại nguồn để sửa sự cố trên phân đoạn S1G (BU3-BU4) của tuyến...
Top Bottom