cấu hình tối thiểu windows 11

  1. Nguyễn_Cương

    Khảo sát cho thấy, một phần tư PC, laptop của người dùng Windows 10 không đủ yêu cầu tối thiểu Windows 11

    Đã tròn một tháng kể từ khi Microsoft chính thức công bố Windows 11, hệ điều hành tương lai dành cho tất cả người dùng Windows. Sau 7 phiên bản Preview build dành cho các người dùng đăng ký tham gia Windows Insider program, có vẻ như đang giúp Microsoft tiếp cận Windows 11 tới nhiều người dùng...
Top Bottom