chế độ máy bay

  1. Mr.X

    Chế độ máy bay sẽ trở thành dĩ vãng tại châu Âu

    Có vẻ như chế độ máy bay sẽ trở thành dĩ vãng ở châu Âu bắt đầu từ năm 2023, sau quyết định của Ủy ban châu Âu cho phép hành khách đi máy bay vẫn tiếp tục sử dụng dữ liệu và thậm chí có thể thực hiện cuộc gọi khi đang ở trên không. Phán quyết sẽ cho phép các hãng hàng không cung cấp công nghệ...
Top Bottom