chạy vô tận

  1. Nguyễn_Cương

    [iOS & Android] Tựa game chạy vô tận Crash Bandicoot: On the Run đã chính thức phát hành trên App Store và Google Play

    Sau nhiều tháng phát triển và thử nghiệm tại các quốc qua, tựa game chạy vô tận Crash Bandicoot: On the Run đã chính thức phát hành trên toàn thế giới cho cả hai nền tảng iOS và Android. Crash Bandicoot: On the Run được phát triển bởi King, nổi tiếng với dòng game Candy Crash. Với việc ra mắt...
Top Bottom