chiến thắng điện biên phủ

  1. Nguyễn_Cương

    Nhà phát triển Hiker Games công bố dự án game bắn súng 300475 nhằm kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam

    Cách đây 67 năm về trước, nhân dân Việt Nam ta đã dành chiến thắng trận Điện Biên Phủ, mở màn cho cuộc giải phóng hoàn toàn miền Bắc cũng như miền Nam sau này, đó chính là ngày 7/5/1954 - một ngày lịch sử mà mọi người con dân tộc Việt Nam không bao giờ quên. Để kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ...
Top Bottom