chip a9

  1. TR05

    TSMC trở thành nhà cung cấp chip xử lí duy nhất cho iPhone 7

    Theo thời báo điện tử Hàn Quốc The Electronic Times, công ty sản xuất bán dẫn của Đài Loan TSMC đã đạt được thỏa thuận với Apple trong việc cung cấp vi xử lí cho thế hệ iPhone tiếp theo. Trước đó, TSMC và Samsung cũng đã từng là nhà cung cấp chip xử lí cho iPhone 6S và 6S Plus. Theo nguồn...
Top Bottom