chip apple silicon

  1. HaiiDeas

    Mọi thứ chúng ta biết cho đến nay về sản phẩm thay thế iMac 27-inch với chip Intel của Apple

    Khi Apple phát hành Mac Studio và Studio Display tại sự kiện "Peek Performance", công ty đã ngừng sản xuất dòng máy iMac 27-inch trang bị chip Intel. Với hai sản phẩm mới này, liệu sẽ có một thiết bị kế nhiệm iMac 27-inch hay iMac Pro trong thời gian tới hay không? Dưới đây là những gì chúng ta...
Top Bottom