chip apple

  1. HaiiDeas

    Phát hiện lỗ hổng bảo mật có thể làm lộ dữ liệu trên chip Apple Silicon

    Sau khi tìm hiểu về Apple Silicon, các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra một lỗ hổng trên các dòng chip M1 và A14 mới của Apple. Theo chuyên gia thì lỗ hổng vi kiến trúc Augury trên Apple Silicon có thể làm rò rỉ dữ liệu ở trạng thái nghỉ, nhưng chưa đến mức "quá tệ" vào thời điểm này...
Top Bottom