chip genio 1200 aiot

  1. Khương Đình

    MediaTek giới thiệu AIoT Platform Stack mới và ra mắt chip Genio 1200 AIoT

    Hôm nay, MediaTek vừa ra mắt nền tảng Genio mới cho các thiết bị AIoT, đồng thời giới thiệu con chip đầu tiên thuộc dòng Genio này. Con chip Genio 1200 được thiết kế riêng biệt cho các sản phẩm AIoT cao cấp. MediaTek Genio là một platform stack hoàn chỉnh cho các thiết bị AIoT với bộ vi xử lý...
Top Bottom