chip tpm 2.0

  1. Nguyễn_Cương

    Người dùng Windows 11 bất ngờ nhận cảnh báo không thể chơi được tựa game Valorant do thiếu "chip TPM 2.0"

    Kể từ khi Microsoft thông báo các yêu cầu cấu hình tối thiểu Windows 11, đã có rất nhiều tranh cãi từ phía người dùng xung qua những yêu cầu này, bao gồm việc bo mạch chủ phải hỗ trợ Secure Boot, UEFI và đặc biệt là hỗ trợ TPM 2.0 (Trusted Platform Module). Bây giờ, có vẻ như một số tựa game...
Top Bottom