chrome zero day

  1. Nguyễn_Cương

    Hãy cập nhật Chrome của bạn lên phiên bản mới nhất, nếu không muốn bị hacker "hỏi thăm"

    Nếu bạn sử dụng Google Chrome, có lẽ bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của trình duyệt web này càng sớm càng tốt. Hãy đi tới Settings > Help > About Google Chrome và để cho Chrome tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất. Vì sao bạn phải làm điều này ư? Đó là bởi vì bản cập nhật mới nhất...
Top Bottom