chương trình đào tạo kỹ sư

  1. thudm

    Vingroup khởi động khoá 2 chương trình đào tạo kỹ sư AI

    Tập đoàn Vingroup công bố triển khai Khoá 2 Chương trình đào tạo kỹ sư AI Vingroup nhằm góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt cho khoa học, công nghệ Việt Nam. Trong quá trình đào tạo, học viên được nhận mức lương cạnh tranh và có cơ hội tham gia những dự án công nghệ tầm cỡ thế giới. Chính thức...
Top Bottom