chuyển tiền mã hóa

  1. HaiiDeas

    Meta thông báo sắp "xóa sổ" dịch vụ tiền mã hóa Novi

    Trong thông báo gần đây, Meta cho biết sẽ ngừng hoạt động chương trình thí điểm Novi từ ngày 1 tháng 9 năm nay. Đây là một dịch vụ chuyển tiền kỹ thuật số (hay tiền mã hóa, tiền điện tử) do công ty phát triển, áp dụng các công nghệ liên quan cho Metaverse và nhiều sản phẩm khác trong hệ sinh...
Top Bottom