chuyển văn bản sang hình ảnh

  1. Nguyễn_Cương

    Google ra mắt công cụ AI có thể chuyển văn bản thành hình ảnh đẹp như được vẽ, chụp ngoài đời thực

    Google mới đây đã công bố một sáng tạo hoàn toàn mới của công ty có tên "Imagen", một công cụ biến văn bản thành hình ảnh thông qua mô tả của người dùng cung cấp. Google tuyên bố nó có thể vượt qua DALL-E 2, một công cụ AI tạo hình ảnh từ văn bản khác. Công ty đã giới thiệu một số hình ảnh từ...
Top Bottom