cmnd

  1. Ryankog

    Hàng nghìn ảnh CMND, số điện thoại của người Việt bị bán trên diễn đàn hacker từ PI Network?

    Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao về việc 17GB dữ liệu KYC của Việt Nam bị rao bán trên Raidforums, nơi mà nhiều vụ buôn bán dữ liệu đã diễn ra. KYC (Know Your Customer) là dữ liệu để xác minh thông tin người dùng. Theo thông tin được người ra bán có nickname Ox1337xO thì 17GB KYC này bao...
Top Bottom