codec av1

  1. HaiiDeas

    Mozilla Firefox sẽ hỗ trợ codec AV1, giúp tăng tốc phần cứng tốt hơn

    Đây là một tin vui đối với người dùng Firefox khi Mozilla thông báo sẽ hỗ trợ code video AV1 được tăng tốc phần cứng trong bản cập nhật 100 dự kiến phát hành vào ngày 3 tháng 5 tới đây. Mặc dù đi sau nhiều đối thủ khác, nhưng chắc chắn đây sẽ là bổ sung quan trọng giúp Firefox cải thiện đáng kể...
Top Bottom