công nghệ năm 2022

  1. Shujang

    Dự báo xu hướng công nghệ năm 2022 của Lenovo: Mô hình kết hợp (hybrid), bền vững và cá nhân hóa

    Năm 2021 là năm của sự chuyển dịch - nhưng những cách tiếp cận mới nào sẽ thực sự áp dụng ở các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương? Dựa trên những gì đã diễn ra năm vừa qua, Lenovo đưa ra một số dự báo cho năm 2022 và những năm tiếp theo để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ trong tương lai...
Top Bottom