cong tu dong

  1. tuan803

    Cửa xoay tự động sử dụng trong thương mại

    Tăng cường vẻ đẹp và tiện tặn năng lượng cho doanh nghiệp của bạn mang cửa xoay tự động. Cửa xoay tự động thương nghiệp thường bao gồm ba hoặc bốn cánh cửa treo trên trục trọng điểm và xoay lòng vòng 1 trục thẳng đứng trong vòng kín hình trụ. Cửa quay tự động được cung ứng ở trên / dưới trục...
Top Bottom