congnghebatdongsan

  1. nhanh22youhomes

    Áp dụng công nghệ trong lĩnh vực bất động sản đang trở thành xu thế?

    Diện mạo của ngành bất động sản đang dần thay đổi. Ứng dụng công nghệ vào ngành BĐs giúp các doanh nghiệp Việt Nam thay đổi, hòa mình vào xu thế chung của thế giới. Doanh nghiệp BĐS ứng dụng công nghệ Theo JLL Việt Nam, Tp.HCM và Hà Nội là hai trong những thành phố có lượng dân số trẻ am hiểu...
Top Bottom