connected intelligent edge qualcomm

  1. Khương Đình

    Qualcomm Giới thiệu Lộ trình Công nghệ Tương lai, Thúc đẩy Cạnh Thông minh Kết nối (Connected Intelligent Edge) và Dẫn dắt Thế giới đến với Công nghệ

    Công ty Qualcomm Technologies đã công bố các mốc nghiên cứu và cải tiến mới cho thấy cách Công ty đang thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số, mang lại trải nghiệm cao cấp trong các ngành và việc sử dụng các tiền lệ thông qua những tiến bộ trong 5G. Các buổi showcase mới nhất của Qualcomm Technologies...
Top Bottom