cpu amd

  1. Nguyễn_Cương

    Bản cập nhật sửa lỗi đầu tiên của Windows 11 lại càng khiến CPU Ryzen của AMD "chậm hơn"

    Như TECHRUM đã đưa tin, sau khi Windows 11 đã chính thức phát hành tới toàn bộ người dùng PC, laptop trên toàn thế giới vào ngày 5 tháng 10 vừa qua. AMD đã đăng tải một báo cáo cho biết Windows 11 có thể làm giảm hiệu suất của một số ứng dụng nhất định trên PC, laptop trang bị CPU Ryzen do độ...
Top Bottom