cpu celeron

  1. HaiiDeas

    Bộ giáo dục Philippines chi tới 1.000 USD cho mỗi chiếc laptop trang bị CPU Celeron

    Theo ấn phẩm công nghệ The Register, Bộ giáo dục Philippines đang bị điều tra vì nghi ngờ gian lận khi mua thiết bị hỗ trợ giảng dạy cho giáo viên tại quốc gia này. Trong đó, tập trung vào khoản kinh phí dành cho việc mua 68.500 chiếc máy tính xách tay, nhưng hiện chỉ đáp ứng được 39.583 chiếc...
Top Bottom