crash ứng dụng

  1. Nguyễn_Cương

    Bản cập nhật Patch Tuesday (KB5013943) cho Windows 11 tiếp tục gây lỗi crash ứng dụng, Black Screen of Death

    Như TECHRUM đã đưa tin, bản cập nhật KB5012643 dành cho Windows 11 đang gây ra sự cố cho các ứng dụng sử dụng các thành phần nhất định của NET Framework 3.5 khiến nhiều ứng dụng không thể sử dụng được. Microsoft mới đây đã tung ra bản cập nhật Patch Tuesday (KB5013943) cho Windows 11 21H2 với...
Top Bottom