crawl

  1. ITNavi123456

    Crawl dữ liệu Website sử dụng kỹ thuật phân tích cú pháp XML bằng PHP

    Crawl dữ liệu Website sử dụng kỹ thuật phân tích cú pháp XML bằng PHP - ITNavi Blog
  2. lamviphp010

    Review Phim Crawl - Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần

    Mình đi coi phim này từ lâu rồi. Vốn cũng không định viết gì cả vì mấy nay khá là bận ôn thi. Nhưng rồi lại thấy không viết thì ngứa... tay nên lại trồi lên review nhè nhẹ 1 chút: Nội dung phim đề cập đến cuộc chiến sinh tồn của hai cha con giữa vùng tâm bão. Mà ở đó, họ vừa phải chiến đấu...
Top Bottom